כ"ה בשבט ה'תש"פ   |   20 בפברואר 2020   |   יום חמישי
לייף סטייל רכב טכנולוגיה נדל בארץ עולם פיננסי
עשו מנוי
למגזין פורבס
ועכשיו – במבצע היכרות
מיוחד למנויים חדשים
הרופאים 2019
לרגל ה-14 בפברואר: כך חוגגים את יום האהבה מסביב לעולם
14/02/2020 | שרונה קרני כהן
כפית קסמים: הכירו את נפח הברזל אבי פינס
17/02/2020 | מיטל כץ
פלטפורמה אחת למגוון דגמים: כך מתכוונת יונדאי לחסוך בעלויות
13/02/2020 | אלן אונסמן
  בארץ  < ראשי

כמה שוות האופציות שלכם בגירושים?

בניגוד לרכוש בעל ערך קבוע, או כזה שניתן לקבוע לפי מחירון, קביעת שוויין של אופציות שקיבל אחד מבני הזוג בעת פרידה היא משימה מורכבת מאוד – בעיקר בשל הקושי לקבוע את המועד לפיו יחושב השווי • פסיקה תקדימית של בית המשפט לענייני משפחה התוותה את דרך הפעולה
06/08/2019 | ורד רוס מרוז

במדינת ישראל חל על בני זוג נשואים משטר של שיתוף שוויוני ברכוש שנצבר בנישואין: ב־1973 נחקק חוק יחסי ממון בין בני זוג, כך שבמקרה של פרידה, כל צד נותר עם הזכויות שנצברו על שמו במהלך הנישואים, כשעליו לפצות את הצד השני במחצית שווי כל זכות, על דרך של איזון רכושי כולל בין בני הזוג הנפרדים.

כיצד מחשבים את האיזון? הנוסחה מחושבת לפי המועד שבו נפרדו בני הזוג, תאריך שמכונה "מועד הקרע". קל, יחסית, לחשוב על מקרה שבו בעל מכונית נדרש לשלם לבן זוגו מחצית משוויה - נכון למועד הקרע. במקרה כזה נבדק שוויה במחירון שמוסכם על כל הצדדים, הוא ישלם מחצית, והשניים ימשיכו בחייהם.

מחירון קבוע או איזון רכושי | צילום: shutterstock

אך מה קורה, למשל, במקרה של אופציות שקיבל צד אחד במסגרת עבודתו, במהלך הנישואים? הרי אין מחירון פשוט ומוסכם לאופציות: האמנם יקבל בן הזוג הנפרד מחצית שוויין במועד הקרע, ולא בעת מימושן של האופציות, בשלב האקזיט המיוחל, שאז הן עשויות להיות שוות סכום עתק? ומה אם המיזם יקרוס ולא יניב מאום למחזיק באופציות, שיינזק מכיוון שכבר שילם לבן זוגו שווי מסוים, במועד הקרע?

בנושא זה בדיוק עסק פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה לפני כשנתיים. בפסק דין תקדימי נקבע שאישה תהיה זכאית למחצית התמורה שיקבל בעלה בגין אופציות שקיבל במהלך הנישואים, בהתאם לשוויין של האופציות בפועל במועד המימוש העתידי, ולא על פי שוויין במועד הקרע.

פירות החלום

במקרה המדובר, קיבל הבעל אופציות מחברת הסטארט־אפ שבה עבד. במועד הקרע בין בני הזוג, היו האופציות בשלות (vested). בהסתמך על החוק, שקובע את האיזון במועד הפרידה, ביקש הבעל להעריך את שווי האופציות שבידיו נכון למועד הקרע ובקיזוז מס. כדי לחזק את הטענה שלו, נסמך על העיקרון שמעודד את ליבון וסיום כלל המחלוקות הכלכליות בין בני הזוג, מבלי להותיר מחלוקות עתידיות.

האישה, מצדה, ביקשה ליהנות מפירות החלום של בעלה, שלו היתה שותפה במשך שנים ארוכות. במהלך הנישואים הסכימו שני בני הזוג שלא לממש את האופציות הבשלות, אלא להמתין לאקזיט עתידי. במסגרת הפרידה שלהם, ביקשה האישה לקבל הזדמנות שווה לזו של בעלה ולממש את הפוטנציאל הגבוה שטמון במימוש אופציות עתידי. האישה, מבחינתה, הסכימה לקחת על עצמה את הסיכונים והסיכויים - לטוב ולרע.

בשלב ראשון הכריע בית המשפט בשאלה לכמה אופציות שותפה האישה. כאן לא היתה מחלוקת, מכיוון שכל האופציות ניתנו לבעל במהלך החיים המשותפים, ורובן כבר הבשילו טרם למועד הקרע. לגבי אופציות שטרם הבשילו, אימץ בית המשפט נוסחה שמעניקה לאישה את חלקה, לפי זמן ההבשלה היחסי שהסתיים לפני מועד הקרע.

השאלה המרכזית כאמור היתה האם ראוי להעריך את שווי האופציות המשותפות הבשלות, במועד הקרע, או במועד עתידי של מימושן בפועל, שבו אפשר שיפיקו רווח רב יותר. בית המשפט בחר בהערכת שווי לעת המימוש, ונימק את בחירתו מתוך חשש שכל הערכת שווי בהווה תהיה ספקולטיבית ותגרום אי צדק לאחד מבני הזוג. בית המשפט נסמך על כך שאין גישה מקובלת לחישוב אופציות בחברת סטארט־אפ, וגם על פקודת מס ההכנסה, לפיו לא נדרש עובד לשלם מס על אופציות לא סחירות עד מימושן.

צדק, הגינות, שוויון

חשיבותו של פסק הדין הינה גם במישור המשפטי, שכן הוא קבע מפורשות שניתן לדחות את הערכת השווי והאיזון גם לאחר מועד הקרע - בנסיבות המתאימות. הלכה שחוזקה בבית המשפט המחוזי, שדחה את ערעור הבעל בפניו. למעשה, שיקולי "צדק, הגינות ושוויון", הם שהיטו את הכף לטובת האישה, בבית המשפט לענייני משפחה, על מנת שלא תיפגע פעמיים: הן במהלך חיי הנישואין, כשהצדדים לא ראו כל הכנסה ריאלית מאותה הקצאת אופציות, והן בגירושין, כשלא תיהנה מרווחי האופציות שהוקצו במהלך חייהם המשותפים של הצדדים.

חודשים ספורים לאחר פסק הדין התקדימי, בינואר 2019, דחה בית המשפט המחוזי בחיפה ערעור שהגיש בפניו בעל, שחויב לאזן עם אשתו שווי מניות "חסומות" (Restricted Stock Units). בית המשפט לא קיבל את טענת הבעל, לפיה יש להבחין בין מניות שמימש בנישואים, לבין המניות ה"חסומות" שמומשו לאחר מועד הקרע, כי אלו גם אלו ניתנו לבעל במהלך הנישואים.

בית המשפט המחוזי הוסיף, שאין משמעות לכך שלמניות החסומות לא היה ערך במועד הקרע, וקבע שמועד הקרע רק תוחם את היקף הנכסים שיש לאזן, אך לאו דווקא קובע את מועד הערכת שוויים.

כדוגמה לאי חפיפה בין המועד למימוש הזכות לבין מועד הקרע, הזכיר בית משפט זה חלוקה עתידית של זכויות פנסיוניות וקרנות השתלמות. גם בבית המשפט בחיפה סיכמו את הדברים ברוח הצדק: "כשם שהמערער יכול למצות את שווי המניות ולממש את פוטנציאל הרווח הגלום במניה, כך ראוי להעמיד את המשיבה, בת הזוג, באותו מצב.

חוק יחסי ממון חותר אל איזון. מצב שבו בן זוג אחד יכול לממש את הפוטנציאל, שנוצר בתקופת החיים המשותפת, בעוד בן הזוג האחר מנוע, הוא מצב של חוסר איזון, החותר תחת תכלית האיזון ואינו צודק. המניות הן נכס משותף אשר ניתן למערער בתקופה המשותפת ויש לאזנן בין הצדדים על פי ערכן האמיתי, היינו בעת המימוש".

יצוין שבית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגיש בפניו הבעל, ויש לצפות כי גם להבא תחול ההלכה החדשנית, שדוחה את הערכת שווי האופציות, למועד הרלוונטי העתידי. אך לא פחות חשוב מכך, אנחנו למדים פעם נוספת שעקרונות של צדק והגינות מקבלים משקל מכריע בחלוקת רכוש בבתי המשפט לענייני משפחה, תוך הפעלת שיקול דעת רחב. לכן קשה לצפות את התוצאה מראש ומומלץ לסיים בהסכם פשרה.


הכותבת הנה עורכת דין ומגשרת בתחומי משפחה וירושה

"מובהר כי אין באמור בכתבה זו כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור בה הנו תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעו״ד מנוס/ה בענייני משפחה וירושה"

 

רופאים הכי טובים 2019
מקבוצת
אודות   |   צור קשר   |   הזמנת מנוי   |   שירות לקוחות מנויים   |   תנאי שימוש   |   פרסום בפורבס
Website created by   Cyberserve
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואינה מחזירה כתבי יד ותמונות  |  כל הזכויות שמורות לפורבס ישראל / FI Media